نصب و راه اندازی خانه هوشمند

تکنولوژی خانه هوشمند اوبلو

دفترچه راهنمای خانه هوشمند 

کنترل مرکزی 

کنترلر مرکزی OBLO GW

کلید تاچ هوشمند z-wave 

کلید تاچ هوشمند لوکس z-wave

کلید تاچ هوشمند کریستال z-wave

کلید تاچ هوشمند ساده z-wave

سنسور خانه هوشمند 

مولتی سنسور اوبلو z-wave

 سنسور در و پنجره اوبلو z-wave

سنسور نشت آب اوبلو z-wave

سنسور دود اوبلو z-wave

سنسور گاز اوبلو z-wave

سنسور مونوکسید کربن اوبلو z-wave