تاچ پنل داخلی – آیفون تحت شبکه باس ای پی

BAS-IP Indoor video entry phones

پنل های ورودی –  آیفون تحت شبکه باس ای پی

BAS-IP Entrance panels


AA-14FB مدل

پنل ورودی آپارتمانی آیفون تحت شبکه

پشتیبانی از نرم افزار UKEY و پردازش تصویر 3D


AA-12FB مدل

پنل ورودی آپارتمانی آیفون تحت شبکه

پشتیبانی از نرم افزار UKEY و پردازش تصویر


AA-07B مدل

پنل ورودی آپارتمانی آیفون تحت شبکه

پشتیبانی از کارت RFID و نرم افزار UKEY


AV-01KD GREY مدل

پنل ورودی آپارتمانی آیفون تحت شبکه

پشتیبانی از کد


AV-03BD مدل

پنل ورودی ویلایی آیفون تحت شبکه

پشتیبانی از کارت RFID و نرم افزار UKEY


AV-03D مدل

پنل ورودی ویلایی آیفون تحت شبکه

پشتیبانی از کارت RFID

پنل نگهبانی –  آیفون تحت شبکه باس ای پی

BAS-IP Concierge terminal


AM-02 BLACK مدل

پنل نگهبانی

نرم افزار –  آیفون تحت شبکه باس ای پی

BAS-IP Software


BAS-IP Intercom مدل

نرم افزار ارتباطی صوتی و تصویری

پشتیبانی cloud


BAS-IP Link مدل

نرم افزار کنترل سیستم دسترسی

پشتیبانی از Cloud

تجهیزات جانبی –  آیفون تحت شبکه باس ای پی

BAS-IP Accessories


CR-02BD مدل

کارتخوان کنترل تردد

پشتیبانی از نرم افزار UKEY


SP-SP مدل

گوشی پاسخگویی برای مدل SP-03


SP-AU مدل

گوشی پاسخگویی برای مدل AU-04L


SH-46T مدل

دکمه زنگ بدون تماس دست

پشتیبانی از سنسور حضور


SH-45TE مدل

دکمه خروج بدون تماس دست (فولاد ضد زنگ)


SH-45E مدل

دکمه خروج (فولاد ضد زنگ)


SH-42مدل

ماژول کنترلر قفل 2 کانال


SH-47T مدل

دکمه خروج بدون تماس دست

پنل فراخوان اضطراری –  آیفون تحت شبکه باس ای پی

BAS-IP emergency-and-help-stations


AV-02FDE مدل

پنل تماس اضطراری


AV-04AFD مدل

پنل تماس اضطراری

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram