بایریشر هوف، مونیخ
کمال در جلو و پشت صحنه

  • لوگو!همه 28 اتاق را به همراه همه ویژگیها کنترل میکند
  • نظارت مرکزی از طریق ماژول های ارتباطی CMK2000
  • برنامه های کاربردی قابل کنترل جداگانه