فرانک شوناور، آلمان، برنامه خانه هوشمند PLC
اتوماسیون خانگی ساخته شده توسط خودتان

  • فرانک شونائر برنامه “PLC Smart Home” را برای LOGO توسعه داده است!
  • نظارت و کنترل آسان از طریق گوشی هوشمند یا تبلت
  • گزینه های متعدد اتوماسیون ساختمان