این محصول سنسور درب هوشمند بی سیم برای اعلان باز شدن درب و پنجره است.
طراحی تراشه کم مصرف، گزارش نظارت بر خطای ولتاژ پایین، ضد دستکاری
و عملکرد ضد وندالیسم سازگار با فرمت کدنویسی 1527، مقاومت نوسان اختیاری است،
دور برد است و تا شعاع زیادی را تحت نظر دارد.
کاربردهای معمولی در انواع درب های خانگی و تجاری